Podmienky používania

Nasledujú podmienky zmluvy medzi vami a spoločnosťou HladoHlas group, spol. s r. o. (vlastník Hirax shopu). Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete týmto podmienkam, súhlasíte s nimi, a že ich budete dodržiavať a súhlasíte so všetkými platnými zákonmi a inými právnymi predpismi na nich sa vzťahujúcimi. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku.

Spoločnosť HladoHlas group, spol. s r. o. môže podmienky používania a informácie uvedené na tejto webovej stránke kedykoľvek upraviť. HladoHlas group, spol. s r. o. môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia urobiť vylepšenia alebo zmeny v produktoch, službách alebo programoch, popísaných na tejto stránke.

 

Všeobecné podmienky

Táto webová stránka obsahuje informácie a vyhlásenia o autorských právach, ktorých podmienky sú záväzné. Súvisiace informácie nájdete v tabuľke s názvom "Informácie o autorských právach a ochranných známkach".

Táto stránka a ani jej obsah sa nemôže kopírovať, reprodukovať, zverejňovať, posielať, prenášať, distribuovať alebo používať na vytváranie odvodených diel bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HladoHlas group, spol. s r. o.. Spoločnosť HladoHlas group, spol. s r. o. vám poskytuje nevýhradné, neprevoditeľné a vecne obmedzené oprávnenie na prezeranie týchto webových stránok na vašom počítači na osobné a nekomerčné použitie. Toto oprávnenie je podmienené tým, že nebudete meniť zobrazený obsah tejto webovej stránky, porušovať autorské práva, ochranné známky a ani iné vyhlásenia o autorských právach, a taktiež súhlasom so všetkými podmienkami a vyhláseniami, ktoré sú súčasťou obsahu alebo sú inak stanovené na tejto stránke. Napriek tomu, ľubovoľný softvér a materiály, ktoré sú na tejto stránke k dispozícii na stiahnutie alebo používanie a obsahujú vlastné licenčné podmienky a vyhlásenia sa budú riadiť týmito podmienkami a vyhláseniami.

Nesúhlas s podmienkami a vyhláseniami na tejto stránke bude mať za následok automatické zrušenie všetkých práv, ktoré vám boli udelené, bez predchádzajúceho upozornenia a vy budete povinný okamžite zničiť všetky vami vytvorené alebo stiahnuté kópie materiálov, ktoré vlastníte. Okrem obmedzeného oprávnenia, popísaného v predchádzajúcom odseku, HladoHlas group, spol. s r. o., nezaručuje žiadne výslovné ani odvodené oprávnenia alebo licencie podliehajúce patentom, ochranným známkam, autorským právam alebo inému fyzickému alebo duševnému vlastníctvu. Obsah tejto webovej stránky nemôžete použiť na inej webovej stránke, ani na žiadnom inom médiu.

 

Utajené informácie

HladoHlas group, spol. s r. o. si prostredníctvom svojej webovej stránky neželá prijímať dôverné ani zákonom chránené informácie. Presvedčte sa prosím, či informácie alebo materiály zasielané do HladoHlas group, spol. s r. o., nie sú dôverné. Zaslaním akýchkoľvek informácií alebo materiálov do HladoHlas group, spol. s r. o. poskytujete tejto spoločnosti neobmedzené a neodvolateľné oprávnenie na použitie, reprodukciu, zobrazovanie, vykonávanie, prenos, distribúciu, verejné rozširovanie, vykonávanie, modifikáciu, vytváranie odvodených diel a iné bezplatné používanie týchto materiálov alebo informácií. Taktiež dávate svoj súhlas k tomu, aby HladoHlas group, spol. s r. o. mohol slobodne použiť ľubovoľné myšlienky, koncepty, know-how alebo techniky, ktoré nám z akéhokoľvek dôvodu zašlete. Naša spoločnosť však nezverejní vaše meno, ani nebude iným spôsobom publikovať skutočnosť, že ste nám zaslali určité materiály, pokiaľ: (a) nám neposkytnete povolenie použiť vaše meno; alebo (b) vám najprv neoznámime, že materiály alebo iné informácie, ktoré zašlete prostredníctvom týchto stránok, budú publikované alebo inak použité spolu s uvedením vášho mena; alebo (c) tak nebudeme musieť urobiť podľa zákona. S osobnými údajmi, ktoré pošlete spoločnosti HladoHlas group, spol. s r. o. za účelom získania produktov a služieb bude HladoHlas group, spol. s r. o.zaobchádzať v súlade s pravidlami ochrany súkromia a osobných údajov. Informácie o pravidlách ochrany súkromia a osobných údajov HladoHlas group, spol. s r. o. nájdete v záložke "Súkromie".

 

Obchodné vzťahy

Táto stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky a zdroje informácií iných spoločností, ako HladoHlas group, spol. s r. o.. HladoHlas group, spol. s r. o. neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa iných webových stránok alebo informačných zdrojov od iných spoločností ako HladoHlas group, spol. s r. o., ktoré môžete navštíviť prostredníctvom týchto stánok. Odkazy na webové stránky iných spoločností ako HladoHlas group, spol. s r. o. nie sú myslené ako súhlas s ich obsahom alebo používaním týchto stránok alebo využívaním služieb ich vlastníka. Navyše HladoHlas group, spol. s r. o. sa nepodieľa a ani nie je zodpovedná za žiadne záväzkové vzťahy, ktoré vám vzniknú s inými spoločnosťami, ani v prípade, že sa o týchto subjektoch dozviete na stránkach HIRAX Shopu. Na základe týchto skutočností potvrdzujete, že spoločnosť HladoHlas group, spol. s r. o. nie je zodpovedná za dostupnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov a nezodpovedá za ich obsah, služby alebo iné materiály, ktorá sú dostupné z týchto stránok alebo zdrojov.

Keď navštívite webové stránky, ktoré nie sú stránkami HIRAX Shopu, i keď môžu obsahovať logo HIRAX Shop, je potrebné pochopiť, že ide o stránky nezávislé od HIRAX Shop, a že HIRAX Shop nekontroluje ich obsah. Je na vás, aby ste pri zvolení akejkoľvek webovej stránky vykonali opatrenia na zabránenie tomu, aby táto stránka obsahovala vírusy, červy, trójske kone a iné položky deštruktívneho charakteru.

 

Odkazy na túto webovú stránku

Všetky odkazy na túto webovú stránku musia byť písomne odsúhlasené spoločnosťou HIRAX Shop, okrem prípadov, keď HIRAX Shop odsúhlasila odkazy, v ktorých odkazom aktivovaný odkaz a stránky nemôžu (1) vytvárať rámce okolo žiadnej stránky na tejto webovej stránke alebo používať iné techniky, ktoré by nejakým spôsobom menili vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad obsahu tejto stránky, (2) nesprávne opísať váš vzťah so spoločnosťou HladoHlas group, spol. s r. o., (3) tvrdiť, že HladoHlas group, spol. s r. o. schvaľuje a súhlasí s vami, obsahom vašich stránok alebo ponukami vašich služieb a produktov a (4) prezentovať nesprávne alebo zavádzajúce dojmy o spoločnosti HladoHlas group, spol. s r. o., alebo inak poškodiť dobré meno alebo ochranné známky spoločnosti HladoHlas group, spol. s r. o.. Ďalšou podmienkou povolenia odkazovania na túto stránku je váš súhlas s tým, že spoločnosť HladoHlas group, spol. s r. o. môže kedykoľvek, na základe svojho vlastného uváženia, zrušiť oprávnenie na odkazovanie na túto webovú stránku. V takomto prípade súhlasíte, že okamžite odstránite všetky odkazy na túto webovú stránku a prestanete používať ochrannú známku HIRAX Shop a HladoHlas group, spol. s r. o..

 

Preklady

Niektorý text na tejto webovej stránke môže byť dostupný v inom ako slovenskom jazyku. Text môže byť preložený prekladateľom alebo iba softvérom počítača bez ľudského zásahu alebo kontroly. Tieto preklady sú k dispozícii pre vaše pohodlie a HladoHlas group, spol. s r. o.nezaručuje a nepotvrdzuje správnosť alebo úplnosť tohto prekladu, bez ohľadu na to, či bol urobený prekladateľom alebo automaticky vygenerovaný počítačom. Dodatočné informácie nájdete v nasledujúcom texte.

 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v HIRAX Shope!


Váš nákupný košík je prázdny

Košík

Nový tovar

Audiokniha
ŠLABIKÁR ŠŤASTIA 5. + 4. (audioknihy)
Nová cena: 25 €31 € (ušetríte 19.35%)

Akcie

CD
VIU DRAKH
Nová cena: 7 €8,50 € (ušetríte 17.65%)

Výpredaj

Pánska polokošeľa konfekčná
PÁNSKA POLOKOŠEĽA - VÝPREDAJ
Nová cena: 3 €12,99 € (ušetríte 76.91%)

Šlabikár šťastia 4