Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode HIRAX Shop / HladoHlas (www.hiraxshop.sk). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym predpisom Slovenskej republiky.

Objednávanie tovaru

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Ak Vám ide o rýchle doručenie zásielky, prosíme Vás, aby ste do poznámky uviedli aj náhradný tovar, pretože niektoré veci môže byť vypredané. Pri oblečení píšte náhradné veľkosti, prípadne ak váhate s veľkosťou, radšej nám zavolajte a my vám prípadnú dĺžku oblečenia zmeriame.

Upozorňujeme vás, že objednávku evidujeme až do doby, kým nebude celá vyexpedovaná, alebo stornovaná jednou, či druhou stranou. Zrušenie objednávky akceptujeme jedine písomnou alebo mailovou formou, nie telefonicky. Po všetkých tých bájkach, čo sme za celú éru existencie shopu napočúvali od neférových zákazníkov sa držíme formy, ktorá sa dá ľahko preveriť a dokázať.

Obchodné podmienky

Uzatvorením kúpnej zmluvy (objednávky) kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Učiní tak odoslaním a korektným vyplnením objednávky cez internetový formulár. Na tieto podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred odoslaním objednávky upozornený a mal možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenia zmluvy a podliehajú zákonu č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho a zmluvu je možné uzavrieť aj v inom pre obe strany zrozumiteľnom jazyku. Uzatváraná zmluva (objednávka) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretej strane. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú známe v procese objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci ma možnosť pred vlastním odoslaním objednávky ich skontrolovať a prípadne požiadať o opravu. Tieto obchodné podmienky sú zapracované na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu § 622 a 623 OZ

§ 622

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Registrácia a ochrana osobných údajov

Nákup tovaru cez internetový obchod HIRAX Shop (www.hiraxshop.sk) je možný až po vyplnení osobných údajov a je predpokladom platného uzatvorenia kúpnej zmluvu. Jedná sa o meno, priezvisko, dodaciu adresu, e-mail adresu a telefónne číslo.

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa znenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. HIRAX Shop sa týmto zaväzuje, že s týmito osobnými údajmi bude zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade neprebrania objednávky a nevyrovnania nákladov, ktoré HIRAX Shopu vzniknú s expedovaním a spätným prevzatím tovaru, si je zákazník vedomý, že po neakceptovanej urgencii bude jeho meno, priezvisko a mesto (všeobecne popisné údaje) zverejnené v sekcii Nepreberači až do vyrovnania vzniknutej škody.

Objednali ste si, ale nič vám nechodí

1. Napíšte nám mail, sms alebo zavolajte. Pri písomnom kontakte píšte meno, priezvisko, číslo a dátum objednávky. Bez týchto vecí vám, žiaľ, neodpovieme.

2. Choďte na svoju poštu a pýtajte si dobierku z Martina od spoločnosti HIRAX Shop / HladoHlas. Pravdepodobnosť, že vám nevhodili lístoček do schránky je u Slovenskej pošty možná. Dobierku držia na pošte 21 kalendárnych dní, až potom ju vrátia odosielateľovi.

Ak vám nič nechodí, neobjadnávajte druhýkrát!

Stáva sa nám, že si človek objedná tovar, prejdú 2 - 3 dni, nič mu nechodí, tak si to objedná znova. Samozrejme medzičasom mu prvú dobierku pošleme. Ale evidujeme aj druhú, ktorú nakoniec taktiež vyskladníme. Potom nám dotyčný volá, že načo sú mu tie isté veci dvakrát. Chcem vás teda poprosiť, aby ste neobjednávali tie isté veci dvakrát. Každú objednávku evidujeme a je platná, až kým ju nevyexpedujeme, prípadne jedna zo strán nestornuje.

Doobjednanie tovaru

Ak chcete niečo priobjednať, píšte do poznámky v druhej objednávke, že chcete objednávky spojiť do jednej zásielky. Prípadne nám napíšte mail, kde napíšte čísla objednávok, alebo popíšte, čo ste objednali a poproste o spojenie. V opačnom prípade vám budú zaslané dve zásielky.

Vymáhanie dlhu

Vymáhanie všetkých pozdĺžností voči prevádzkovateľovi e-shopu zabezpečuje spoločnosť EU Inkasso, spol. s r.o. a to na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou EU Inkasso s.r.o. a spoločnosťou HladoHlas Group, s.r.o.

Prajeme vám príjemné nakupovanie v HIRAX Shope!

Váš nákupný košík je prázdny

Košík

Akcie

Kniha
FITNESS DIÁR 2018
Nová cena: 10,40 €13,90 € (ušetríte 25.18%)

Výpredaj

Košeľa dámska krátky rukáv
KUSTOM KIT - VÝPREDAJ
Nová cena: 12,99 €21,99 € (ušetríte 40.93%)

Tri diely Šlabikára šťastia v luxusnom kartónovom balení a v pevnej väzbe. Limitovaná edícia!