Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode HIRAX Shop / HladoHlas (www.hiraxshop.sk). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym predpisom Slovenskej republiky.

Objednávanie tovaru

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Ak Vám ide o rýchle doručenie zásielky, prosíme Vás, aby ste do poznámky uviedli aj náhradný tovar, pretože niektoré veci môže byť vypredané. Pri oblečení píšte náhradné veľkosti, prípadne ak váhate s veľkosťou, radšej nám zavolajte a my vám prípadnú dĺžku oblečenia zmeriame.

Upozorňujeme vás, že objednávku evidujeme až do doby, kým nebude celá vyexpedovaná, alebo stornovaná jednou, či druhou stranou. Zrušenie objednávky akceptujeme jedine písomnou alebo mailovou formou, nie telefonicky. Po všetkých tých bájkach, čo sme za celú éru existencie shopu napočúvali od neférových zákazníkov sa držíme formy, ktorá sa dá ľahko preveriť a dokázať.

Obchodné podmienky

Uzatvorením kúpnej zmluvy (objednávky) kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Učiní tak odoslaním a korektným vyplnením objednávky cez internetový formulár. Na tieto podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred odoslaním objednávky upozornený a mal možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenia zmluvy.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho a zmluvu je možné uzavrieť aj v inom pre obe strany zrozumiteľnom jazyku. Uzatváraná zmluva (objednávka) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretej strane. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú známe v procese objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci ma možnosť pred vlastním odoslaním objednávky ich skontrolovať a prípadne požiadať o opravu. Tieto obchodné podmienky sú zapracované na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Registrácia a ochrana osobných údajov

Nákup tovaru cez internetový obchod HIRAX Shop (www.hiraxshop.sk) je možný až po vyplnení osobných údajov a je predpokladom platného uzatvorenia kúpnej zmluvu.

Jedná sa o meno, priezvisko, dodacia adresu, e-mail adresa a telefónne číslo.

HIRAX Shop sa týmto zaväzuje, že s týmito osobnými údajmi bude zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi a hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov. Nebude poskytovať tieto údaje tretím osobám, ktoré nemajú bezprostrednú súvislosť s plnením uzatvorenej zmluvy. Uzatvorením zmluvy (odoslaním objednávky) dáva zákazník súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a to mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a e-mailu zákazníka po dobu 5 rokov od uzatvorenia zmluvy (objednávky) a to za účelom ponuky služieb a obchodu. Kupujúci ma právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy a to písomnou žiadosťou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní do doručenia písomnej žiadosti zmazať všetky údaje o kupujúcom z databázy.

Správca údajov je zároveň spracovateľom osobných údajov a získane osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zamedzujúcou ich zneužitiu. Kupujúci ma právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu spolu s ďalšími zákonnými právami k týmto údajom.

Objednali ste si, ale nič vám nechodí

1. Napíšte nám mail, sms alebo zavolajte. Pri písomnom kontakte píšte meno, priezvisko, číslo a dátum objednávky. Bez týchto vecí vám, žiaľ, neodpovieme.

2. Choďte na svoju poštu a pýtajte si dobierku z Martina od spoločnosti HIRAX Shop / HladoHlas. Pravdepodobnosť, že vám nevhodili lístoček do schránky je u Slovenskej pošty možná. Dobierku držia na pošte 21 kalendárnych dní, až potom ju vrátia odosielateľovi.

Ak vám nič nechodí, neobjadnávajte druhýkrát!

Stáva sa nám, že si človek objedná tovar, prejdú 2 - 3 dni, nič mu nechodí, tak si to objedná znova. Samozrejme medzičasom mu prvú dobierku pošleme. Ale evidujeme aj druhú, ktorú nakoniec taktiež vyskladníme. Potom nám dotyčný volá, že načo sú mu tie isté veci dvakrát. Chcem vás teda poprosiť, aby ste neobjednávali tie isté veci dvakrát. Každú objednávku evidujeme a je platná, až kým ju nevyexpedujeme, prípadne jedna zo strán nestornuje.

Doobjednanie tovaru

Ak chcete niečo priobjednať, píšte do poznámky v druhej objednávke, že chcete objednávky spojiť do jednej zásielky. Prípadne nám napíšte mail, kde napíšte čísla objednávok, alebo popíšte, čo ste objednali a poproste o spojenie. V opačnom prípade vám budú zaslané dve zásielky.

Prajeme vám príjemné nakupovanie v HIRAX Shope!

Váš nákupný košík je prázdny

Košík

Nový tovar

Kniha
MAKOVÁ KNIŽKA
Cena: 14,91 €

Akcie

Traky
MODRÉ (úzke)
Nová cena: 6,99 €7,99 € (ušetríte 12.52%)

Výpredaj

Sex-náramok
MODRÝ PRIESVITNÝ S TRBLIETKAMI
Nová cena: 0,10 €0,20 € (ušetríte 50%)

Nová Hiraxova kniha Vždy pripravený! (Socializmus, Heavy Metal a čučo)